27 thg 11, 2010

Thăm lại phố huyện cũ. (thơ thanhdalat)

Đơn Dương buồn hơn trước
Chị ngồi rỗi trước nhà
Nắng trưa hanh ngõ vắng
Khách ơ hờ dạo qua.
Công sở dăm nhà cổ
Dấu xe rêu phủ mờ.
Ơi ngày xưa huyện lỵ,
Những rộn ràng xa xôi...
Đường quanh lên trường cũ
Đâu rồi áo trắng bay?
Cánh chuồn chờn chợ mãi...
Buồn nhớ chi những ngày...
Đi quanh tìm chẳng thấy
tiếng cười em thuở nào.
Chuyến xe về nặng trĩu,
Buồn xưa đọng chiều nay...

th@nhdalat
  4/93
-----------------------------------
-Đơn Dương : Một huyện nhỏ cách Dalat khoảng 40 km. Ngày xưa huyện lỵ đóng tại thị trấn D'ran, khoảng đầu những năm 1990 dời về thị trấn Thạnh Mỹ.
-Trường cũ: Trước 1990, Đơn Dương chỉ có một trường trung học, nằm trên một ngọn đồi, sau đó dời về phố.
-Hồ Đa Nhim : ở đập thủy điện Đa Nhim . Đa Nhim nghĩa là nước mắt.(theo tiếng người Chil).