10 thg 6, 2010

Dalat vào hè (thơ thanhdalat)

Mưa nhòa con dốc quanh
   Mưa nhòa con phố quạnh
   Một chiếc xe ngựa vội
Dầm mưa nhòa ruổi nhanh
**
Góc quán chiều lặng lẽ
    Ghế bàn im nghe mưa
   Cơn mưa chiều phố núi
Đã vây kín lối về...
**
Khói thuốc vờn hiên tối
Quẩn quanh chiều quẩn quanh
Bước đi hoài không tới
   Ôi mưa, thôi cũng đành...
**
    Cuồng chân hoài phố nhỏ
  Lòng vọng nỗi đường xa
Làm sao rời mái hẹp
Cũng đành thôi...ôi mưa...

thanhdalat
  (mưa xưa)